Tất cả về máy giặt

Chế độ quay có thể được kích hoạt mà không cần kết nối máy giặt với nước và nước thải 6 điểm

Đọc thêm

Mã lỗi cho máy giặt